Girls Junior Varsity Volleyball · 9.13.18 Game @ Troy


SC (2) vs. Troy (1)

  1. 9 – 25
  2. 25 – 20
  3. 25 – 21